2010 Avgiftsfri parkering | Sverigedemokraterna i Värnamo

2010 Avgiftsfri parkering

Motion│ Sverigedemokraterna Värnamo
Avgiftsfri parkering i Värnamo kommun. 2010-01SD

Det är viktigt för att skapa ett mer levande centrum i Värnamo och andra i kommunen befintliga handelsområden.
Vi inom Sverigedemokraterna vill ta bort parkeringsautomaterna och införa gratis parkering i Värnamo kommun.
Frågan har kommit upp då vi har fått många påtryckningar om svårigheter med kort automater, som är en fasa och tar alldeles för lång tid, upp till 7 minuter per genomförd transaktion. Ökningen av avgifter på vissa platser där det nu kostar 10 kr i timmen att parkera ( bakom sparbanken ex) är också ett tilltag som knappast har informerats om till invånarna.
Vi vill med detta uppnå en bättre tillgänglighet i centrum.
Detta skulle vara en tydlig markering om att det är lätt och smidigt att parkera i centrum och lyfta upp handeln för innerstans handlare.
På köpcentrens parkeringar får besökarna nämligen parkera gratis vilket lockar dem från centrum.

P-skiva
Eftersom centrum är så utspritt är det många som tar bilen, och det ska vara lätt att ställa den i från sig utan att man ska behöva känna sig stressad för det.
Men även om parkeringen ska vara avgiftsfri, bör det enligt oss, finnas vissa gränser, till exempel när det gäller tiden.

Sverigedemokraterna yrkar

-Att all parkering skall vara avgiftsfri i Värnamo Kommun.
Förslaget bygger på att det ska vara avgiftsfritt men tidsbegränsat. P-snurran som finns i många andra kommuner är ett bra verktyg. Se bilaga 1
Värnamo 2010-11-09

_____________________________________________________________
Sven- Evert Gunnarsson Anne Karlsson Johan Nissinen

BILAGA 1 2010-1SD
ex kommun:
I Huddinge kommun parkerar man gratis på de allmänna parkeringsplatserna. Kommunen använder Parkeringsskivan (P-skivan) som tidmätningsinstrument på plats med tidsbegränsad parkering.
På parkeringsplats, där parkeringstidens längd är begränsad till mellan 30 minuter och 12 timmar, får man gratis parkera ett fordon om man placerat en P-skiva innanför vindrutan så att den är lätt avläsbar utifrån. Tilläggstavla ”P-skiva” anger att det är en parkeringsplats för vilken P-skiva krävs. Även på vissa parkeringsplatser som ej är allmänna, exempelvis P-husen i Huddinge centrum, gäller P-skivan.

P-skivan är enkel att använda. Man ställer in sin ankomsttid mot P-skivans pilmarkering och förvissar sig om längsta tillåtna uppställningstid vilket framgår av skyltningen på platsen. Regler för P-skivans användande framgår av texten på dess baksida. P-skivan finns gratis att hämta i kommunalhusets reception (Kommunalvägen 28), i tekniska nämndhusets reception (Sjödalsvägen 29) och i de flesta centrumbutiker.

Parkera i Vadstena
”P-skiva”
I Vadstena kommun används parkeringsskiva. Det innebär att parkeringsskivan ska användas på alla parkeringsplatser i centrala Vadstena med tilläggstavla
”P-skiva”.
P-skivan är inget betalningssystem. Det är fortfarande gratis att parkera i Vadstena. P-skivan underlättar för bilisterna att följa de tidsangivelser som gäller för parkeringsplatserna.
P-skivor finns att hämta gratis på Turistbyrån, kommunhuset, Posten, vissa affärer, restauranger och hotell i Vadstena.
Hur P-skivan används och vilka regler och bestämmelser som gäller finns redovisat på baksidan av P-skivan.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.