Ekologisk tillväxt | Sverigedemokraterna i Värnamo

Ekologisk tillväxt

Ekologisk tillväxt

I ett allt mer miljömedvetet och hälsomedvetet samhälle spelar ekologisk tillväxt en viktig roll. Det är något som Sverigedemokraterna ser positivt till och vill skapa förutsättningar för. Sverigedemokraterna vill att den mat som serveras i offentlig sektor i kommunen ska först och främst vara lokalt producerat i den mån det är möjligt. Lokalproducerad mat gynnar både kommunen och miljön. Det skapar lokal arbetstillfällen och maten behöver inte fraktas långa sträckor och behöver därmed inte lika många tillsatser för att hålla längre. Då Sverige har en av världens bästa djurhållningsregler är det för oss självklart att köpa svenskt lokalproducerat kött. Genom att kommunen köper lokalproducerad mat skapas förutsättningar för ekologisk och närproducerad tillväxt i kommunen.

  • Tillväxt uppfattas som ett positivt ord och det är något alla kan samlas bakom och sträva mot. Det gäller dock att fylla det med ett innehåll som är rimligt. För Värnamo kommun kan befolkningsmålet bli mycket viktigt och kan skapa en spirande vilja och framtidstro för olika parter att jobba mot. Antalet kommuninnevånare idag är 33 tusen och målet till 2020 ska vara 40 tusen.
  • Befolkningstillväxt anses vara eftersträvansvärt av flera skäl:
    Fler människor skapar behov av nya tomter och fler företag.
    Fler människor bidrar till en mer aktiv bostadsmarknad.
    Fler människor ger mer snurr i ekonomin, till exempel inom handeln.
  • Utveckla turismen i kommunen. Kommunen erbjuder fin och orörd natur som lockar besökare, detta ska vi utveckla och marknadsföra. Alla planer på vindkraftsverk inom naturområden i kommunen ska konsekvensanalyseras, detta för att bevara naturområden orörda och behålla flora och fauna intakt.