Fler i arbete och ett gott företagarklimat | Sverigedemokraterna i Värnamo

Fler i arbete och ett gott företagarklimat

Fler i arbete och ett gott företagarklimat

  • För att ge ett gott företagarklimat ska tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas. Behov av fler och lättillgängliga parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att gynna centrumhandeln, och det bör också ses över hur centrum kan göras mer attraktivt att besöka.
  • En satsning bör göras på att få fler företag att etablera sig i kommunen, samt på utökat stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag.
  • I en stad där arbetslösheten är på gränsen till hög 6%, men där företagen samtidigt skriker efter arbetskraft är det något som inte stämmer. En av nycklarna till att lyckas bryta den negativa utvecklingen är att på allvar prioritera höjd utbildningsnivå.
  • Genom att öka och anpassa utbudet av utbildningar efter arbetsmarknadens behov av kompetens kan arbetslösheten radikalt minskas.
  • Även företagsklimatet förbättras då tillgängligheten av rätt kompetens bland arbetskraften ökar.
  • Fler utbildningsmäklare ska också anställas, för att tillsammans med näringslivet utveckla nya yrkesutbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolenivå.