En ansvarsfull invandringspolitik | Sverigedemokraterna i Värnamo

En ansvarsfull invandringspolitik

En ansvarsfull invandringspolitik

  • Utgångspunkten ska vara att nyanlända tar seden dit de kommer. Ambitionen är också att stärka gemenskapen så invånarna lever tillsammans och inte åtskilda, vilket dagens integrationspolitik bidragit till.
  • Invandringen måste anpassas efter kommunens förutsättningar att skapa jobb, bostäder och utbildningar som leder
    till jobb.
  • En invandrarnämnd ska införas för att få kontroll på kostnader som inte täcks av statsbidrag.
  • Avtalet med migrationsverket ska sägas upp.