Sverigedemokraterna i Värnamo | Sida 45

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värnamo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

anne till hemsidan

Anne Karlsson

Gruppledare fullmäktige.

Tel:070 282 80 55

 • Medlemsmöten SD Finnveden

  Av anne.karlsson den 23 augusti, 2011
  0
  0

  Vi kommer att ha medlemsmöte första tisdagen varje månad kl. 18.30

  Plats: Stadshuset i Värnamo

  Mötet räknas hålla på i 2 timmar.

  Första mötet blir den 6/9 

  Sedan rullar det på:

  4/10

  1/11

  6/12

  10/1-2012

  Alla är hjärtligt välkomna att delta.

  Ta med glatt humör, fika bjuder vi på.

  Anne Karlsson, 073 6236810

  Väl mött alla Sverigevänner

   

 • Interpellation om uppförandekod

  Av anne.karlsson den 20 augusti, 2011
  0
  0

  Interpellation om uppförandekod för förtroendevalda. 2011-08-17

  Syftet med en uppförandekod

  Många förtroendevalda tycker att klimatet inom det politiska livet i våra dagar blivit hårdare och att det blivit tuffare att verka som förtroendevald. Därför har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en uppförandekod för förtroendevalda. Syftet med uppförandekoden är att formulera ett underlag för etiska regler för förtroendevalda på lokal och regional nivå.
  Avsikten är att skapa och vidmakthålla ett gott klimat i politiken.
  Uppförandekoden ger de förtroendevalda utgångspunkter för hur de kan uppträda på ett bra sätt mot varandra och därmed visa sin respekt för alla människors lika värde.
  Uppförandekoden handlar inte om att alla ska gilla varandra eller de olika åsikter och förslag som finns. Den handlar inte heller om att ställa krav på att förtroendevalda ska vara ofelbara.
  Uppförandekoden ska ge stöd till ett eftertänksamt handlande.

  Krav på förtroendevalda
  De delar av en uppförandekod som presenteras här är hämtad från Skurups Kommun Skåne.
  ”Kravet gäller de förtroendevaldas uppträdande inom det politiska livet och utgör alltså inte rättesnören för deras privatliv. Det är dock viktigt att inse att det inte finns några vattentäta skott mellan etiken i offentligheten och i privatlivet för en förtroendevald. Den som förbinder sig att följa vissa etiska regler i sitt politiska engagemang men visar sig tillämpa en helt annan moral som privatperson förlorar sin trovärdighet.
  Hur höga krav som det är rimligt att ställa i detta sammanhang kan naturligtvis diskuteras.
  Men den som tar på sig ett politiskt förtroendeuppdrag får oundvikligen högre krav på sin moral än människor i allmänhet.
  Det är en förutsättning för att allmänhetens tilltro till demokratin och samhällets institutioner ska bevaras och garanteras.
  Det är viktigt för politikens anseende att förtroendevalda tar varandras engagemang på allvar.
  Den som går in för att misstänkliggöra sin motståndare i offentliga sammanhang riskerar att skada respekten för alla förtroendevalda och för hela den demokratiska processen.Ta ansvar för att vara en demokrat i praktiken”.

  Mobbning och kränkande beteende är oacceptabelt överallt – så även i politiken. Det duger inte att skrika glåpord efter en folkvalda representant på krogen, och tro att man kommer undan för att man tillhör ett annat parti.
  En följd av detta beteende kan bli en polisanmälan, men det är mer renhårigt att ge personen en chans att be om ursäkt offentligt, och skulle nu inte detta ske så är uppförandekoder ett tvingade faktum och det snabbt.

  Förtroendevalda förväntas vara förebilder för hur man uppträder i ett demokratiskt samhälle.

  Fråga till fullmäktige:

  Kan alla vara överens om att en uppförandekod skyndsamt skall utformas och implementeras.

  För Sverigedemokraterna

  _________________________
  Johan Nissinen Anne Karlsson Sven-Evert Gunnarsson

 • Interpellation om segregerade badtider

  Av anne.karlsson den 20 augusti, 2011
  0
  0

  Interpellation om segregerade badtider i Värnamo kommun
  Segregerade badtider ett steg tillbaka!!

  Värnamo är nu sist ut i raden på de badhus som infört segregerade badtider.
  För hundra år sedan var det första gången som män och kvinnor tilläts bada tilsammans i Sverige. Detta skedde i skånska Mölle och kan ses som ett av de första stegen till kvinnans frigörelse och jämställdhet.

  Nu vrider vi alltså utvecklingen tillbaka och detta enbart för att blidka en viss kultur där kvinnor inte får bada tillsammans med män.
  Detta faktum måste svida i hjärtat hos varje feminist som i årtionden kämpat med näbbar och klor för att kvinnan ska nå samma status som mannen.
  Med förvåning och skräck ser vi att de krav som vi i Sverige slogs för på 70-talet och framåt plötsligt inte gäller flickor och kvinnor med annan etnisk och/eller religiös bakgrund.
  Vi går med stormsteg mot ett könssegregerat samhälle. Ett könssegregerat samhälle av en typ vi inte har haft i modern tid i Sverige.
  Varför är det så tyst? Är inte kampen allvarligt menad eftersom alla kommenterar uteblir?
  Om nu en grupp kvinnor även fortsättningsvis tillåts att ha egna badtider, så måste man i rättvisans namn också införa detsamma för alla grupper som så önskar.

  • Ge männen egna badtider.
  • Ge pensionärer egna badtider utan skräniga ungdomar.
  • Ge ungdomar egna badtider utan gnälliga pensionärer.
  • Ge naturister egna badtider, nu kan de bada utan insyn när gardinerna kommer upp, gardinerna ska ju installeras mot solsken, eller hur var det med det?

  Nyamko Sabuni integrations- och jämställdhetsminister 2007 gav sin syn på det som gäller sim- och religionsundervisning i (KA 12/2007):
  ”Jag skulle vilja skicka ett budskap till lärare och ledning i skolorna: underskatta inte barnens förmåga för att de har annat modersmål eller en annan bakgrund. Vi kommer tillsammans med Utbildningsdepartementet att skicka tydliga signaler: inget barn ska få slippa några ämnen på grund av kultur, tradition, eller religion. Man tar alledeles för stor hänsyn till föräldrarnas önskemål så att barnen slipper olika ämnen. Människor som engagerar sig, bryr sig och pratar med föräldrana på ett bra sätt kan göra stor skillnad för många flickor.”
  Hur ni än försöker vara ädla, så finns ju huvudproblemet kvar. Flickorna får inte bada tillsammans med pojkar och kan därmed inte njuta av en vanlig dag på stranden med sina kompisar.
  Det är skrämmande att en nämnd i detta fall tekniska nämnden portionerar ut skattemedel lite hur som helst.
  Pengarna till gardiner ska tas ur inventariebudgeten och visst kan man väl kalla gardiner för inventarier, men det kan man inte kalla övertid och driftskostnader eller hur?
  Lönebiten och driftskosnader är inte inräknade i summan på 70.000 kr utan belastar något annat konto, som vi vill se redovisad.
  Personalen är inte tillfrågad om övertiden på lördagar och som en happening så begår man ett lagbrott när man säger att enbart kvinnlig personal får befinna sig i lokalerna under denna tid.
  Lagbrottet heter diskriminering och i hela projektet förekommer den som – diskriminering mot kön

  Fråga:

  Är detta verkligen ett projekt som vi ska driva i Värnamo kommun?

  För Sverigedemokraterna

  Anne Karlsson Johan Nissinen Sven-Evert Gunnarsson

 • Kultur som vi ser det

  Av anne.karlsson den 18 augusti, 2011
  0
  0

  Vad är svensk kultur?

  I en kultur ingår många olika saker, det handlar om sådant vi producerar, som musik, konst, litteratur och danser. Det är också sådant vi utövar, som traditioner, ceremonier, högtider och riter. Det är sådant vi är, som tystlåtna, reserverade, försiktiga och gästvänliga. Även yttre fenomen som klädsel, mat, dryck och inredning är kulturella markörer. Värderingar är en av de största och viktigaste kulturyttringarna.

  Om vi skulle göra en lista på 100 saker som vi anser ingår i svensk kultur, och person från ett annat land skulle göra en likadan lista över vad som ingår i det landets kultur, så skulle förmodligen en del av dessa 100 saker vara samma på bägge listorna. Det innebär inte att vi saknar en kultur eller att den svenska och det andra landets kulturer är likadana. Det innebär bara att själva sammansättningen av kulturella fenomen på respektive lista är unik, och att vår kultur därmed är unik precis som det andra landets kultur. Vissa kulturer är lika varandra, som de skandinaviska, och andra är väldigt olika varandra.

  För att vara del av den svenska kulturen måste inte ett fenomen ha funnits här sedan folkvandringstiden. Kultur betyder odling, och vissa saker odlas av folket till att passa in i den befintliga kulturen. På så sätt utvecklas kulturer. En bra förutsättning för att något ska kunna integreras in i den svenska kulturen är att det finns något som påminner om det vi uppfattar som svenskt redan innan. Den kristna julen kunde tas in av svenskarna, eftersom de redan vid samma tid firade jól, på den förkristna tiden. Att vi i Sverige äter mycket fläskkött på julen har att göra med den typ av jordbruk och traditioner som redan fanns här. I andra länder äter man andra saker på julen, som passar med deras kultur och deras tidigare traditioner.

  Typiskt svenskt kan väl vara köande, att sätta sig på ett helt tomt säte på bussen, att ha med sig matlåda till jobbet, att betala tillbaka 5 kr till en vän eller släkting, att inte vilja sticka ut, att lägga julklapparna under granen, att titta på Kalle Anka på julafton, att dricka snaps och äta sill på midsommarafton, att inte tuta i trafiken, Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf, Elsa Beskow, Esaias Tegnér, Vasaloppet, 14 juli på Solliden, folkdans, folkmusik, bonader på väggarna, Carl Larsson, trasmattor, ljus inredning, att hålla upp dörren för den som kommer efter och att inte tränga sig på.

  Vi tror att Sverige och svenskarna blir rotlösa och identitetslösa om vi inte har ett tydligt definierat kulturarv och pratar om att kultur är vitt skilda saker, inte bara musik och mat, utan mentalitet och interpersonellt agerande och beteende. Vi anser också att de värderingar som råder i det traditionella Sverige är sympatiska och värda att bevara. Vi menar att en del värderingar som kommer in i landet och ges stort utrymme i och med att vi ska vara ett mångkulturellt samhälle hotar att få en splittrande effekt för samhället.

  Detta utgör de viktigaste bitarna av det som vi kallar det svenska samhället, kulturen – det som binder oss samman.

 • Det Sverigevänliga partiet

  Av anne.karlsson den 18 augusti, 2011
  0
  0

  Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra.

  En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

  Nej till splittringspolitik

  Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

  En stark och gemensamt finansierad välfärd

  Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i god och väl fungerande familj.

  Varken ett höger- eller vänsterparti

  Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

  Våra viktigaste frågor

  Sverigedemokraternas viktigaste mål är att föra en ansvarsfull invandringspolitik, att ta krafttag mot brottsligheten och se till att de äldre får en trygg och värdig ålderdom.

  Invandring

  För att komma tillrätta med integrationen måste invandringen till Sverige kraftigt begränsas till en nivå där det finns möjlighet för invandrarna att anpassa sig till det svenska samhället. Dessutom ska flyktingpolitiken fokusera på att hjälpa så många som möjligt.

   

  Brottslighet

  Krafttag mot brottsligheten måste tas genom att Polis och rättsväsende ges större resurser att motverka och beivra brott. Dessutom ska straffen kraftigt skärpas för att stå i rimlig proportion till det begångna brottet.

  Äldreomsorg

  De äldre ges en trygg och värdig ålderdom genom att vården och omsorgen förbättras, maten får högre kvalitet och sociala aktiviteter erbjuds. Dessutom ska inte pension straffbeskattas.