Sverigedemokraterna i Värnamo | Sida 49

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värnamo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

anne till hemsidan

Anne Karlsson

Gruppledare fullmäktige.

Tel:070 282 80 55

 • 2010 Avgiftsfri parkering

  Av anne.karlsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

  Motion│ Sverigedemokraterna Värnamo
  Avgiftsfri parkering i Värnamo kommun. 2010-01SD

  Det är viktigt för att skapa ett mer levande centrum i Värnamo och andra i kommunen befintliga handelsområden.
  Vi inom Sverigedemokraterna vill ta bort parkeringsautomaterna och införa gratis parkering i Värnamo kommun.
  Frågan har kommit upp då vi har fått många påtryckningar om svårigheter med kort automater, som är en fasa och tar alldeles för lång tid, upp till 7 minuter per genomförd transaktion. Ökningen av avgifter på vissa platser där det nu kostar 10 kr i timmen att parkera ( bakom sparbanken ex) är också ett tilltag som knappast har informerats om till invånarna.
  Vi vill med detta uppnå en bättre tillgänglighet i centrum.
  Detta skulle vara en tydlig markering om att det är lätt och smidigt att parkera i centrum och lyfta upp handeln för innerstans handlare.
  På köpcentrens parkeringar får besökarna nämligen parkera gratis vilket lockar dem från centrum.

  P-skiva
  Eftersom centrum är så utspritt är det många som tar bilen, och det ska vara lätt att ställa den i från sig utan att man ska behöva känna sig stressad för det.
  Men även om parkeringen ska vara avgiftsfri, bör det enligt oss, finnas vissa gränser, till exempel när det gäller tiden.

  Sverigedemokraterna yrkar

  -Att all parkering skall vara avgiftsfri i Värnamo Kommun.
  Förslaget bygger på att det ska vara avgiftsfritt men tidsbegränsat. P-snurran som finns i många andra kommuner är ett bra verktyg. Se bilaga 1
  Värnamo 2010-11-09

  _____________________________________________________________
  Sven- Evert Gunnarsson Anne Karlsson Johan Nissinen

  BILAGA 1 2010-1SD
  ex kommun:
  I Huddinge kommun parkerar man gratis på de allmänna parkeringsplatserna. Kommunen använder Parkeringsskivan (P-skivan) som tidmätningsinstrument på plats med tidsbegränsad parkering.
  På parkeringsplats, där parkeringstidens längd är begränsad till mellan 30 minuter och 12 timmar, får man gratis parkera ett fordon om man placerat en P-skiva innanför vindrutan så att den är lätt avläsbar utifrån. Tilläggstavla ”P-skiva” anger att det är en parkeringsplats för vilken P-skiva krävs. Även på vissa parkeringsplatser som ej är allmänna, exempelvis P-husen i Huddinge centrum, gäller P-skivan.

  P-skivan är enkel att använda. Man ställer in sin ankomsttid mot P-skivans pilmarkering och förvissar sig om längsta tillåtna uppställningstid vilket framgår av skyltningen på platsen. Regler för P-skivans användande framgår av texten på dess baksida. P-skivan finns gratis att hämta i kommunalhusets reception (Kommunalvägen 28), i tekniska nämndhusets reception (Sjödalsvägen 29) och i de flesta centrumbutiker.

  Parkera i Vadstena
  ”P-skiva”
  I Vadstena kommun används parkeringsskiva. Det innebär att parkeringsskivan ska användas på alla parkeringsplatser i centrala Vadstena med tilläggstavla
  ”P-skiva”.
  P-skivan är inget betalningssystem. Det är fortfarande gratis att parkera i Vadstena. P-skivan underlättar för bilisterna att följa de tidsangivelser som gäller för parkeringsplatserna.
  P-skivor finns att hämta gratis på Turistbyrån, kommunhuset, Posten, vissa affärer, restauranger och hotell i Vadstena.
  Hur P-skivan används och vilka regler och bestämmelser som gäller finns redovisat på baksidan av P-skivan.

 • 2010

  Av anne.karlsson den 7 augusti, 2011
  0
  0

   

  Motion om införande av insynsplatser i kommunstyrelsen. 2010-2SD

  Ur en demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet så är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får tillräcklig insyn i kommunstyrelsens arbete. Avsaknaden av insikt i ärendena och deras handläggning kan även påverka besluten i kommunfullmäktige negativt. I debatten i kommunfullmäktige kan hänvisning ske till föregående diskussioner i kommunstyrelsen. Givetvis skulle det underlätta om företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige känner till bakgrund och de argument som framförts.

  Att införa insynsplatser i kommunstyrelsen är inget ovanligt och ej heller kontroversiellt eftersom det förekommer i flera kommuner. Vi ser detta som ytterligare ett sätt att förbättra demokratin. Kommunallagen lägger ej heller några hinder i vägen för införande utav insynsplatser (4kap, 23§) med rubriken ”Närvarorätt” som lyder enligt följande.
  ”Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.
  Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.”

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  • Att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier som ej har ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen ska ha rätt till en insynsplats.

  Sverigedemokraterna Värnamo 2010-11-09

  Anne Karlsson Sven-Evert Gunnarsson Johan Nissinen

  ______________________________________________________

   

 • Insändare av Ordförande angående manifestation Norge

  Av anne.karlsson den 28 juli, 2011
  0
  0
  Publicerad 20110728 i Värnamo Nyheter
  
  Manifestation Norge
  
  Får idag 25/7 en inbjudan via facebook om att delta i något som ska kallas
  "Manifestation för demokrati och ett öppnare samhälle" evenemanget ska
  avhållas på Flanaden i Värnamo 26/7 19.00- 23.00, initiativtagaren är
  Paul-Martin Persson.
  Låt mig citera ett stycke av texten i inbjudan "Tanken är att vi trots
  och pga all sorg och ilska ska mötas för att glädjas åt vår demokrati
  och för att visa omvärlden att vi står enade mot ett och samma mål oavsett
  bakgrund, kultur eller politisk åsikt. Nämligen ett öppet och demokratiskt
  samhälle "
  Det som sedan står i skarp kontrast mot detta är när Paul-Martin Persson
  förklarar att alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna är varmt välkomna.
  Hur var det nu du skrev Paul-Martin "oavsett bakgrund, kultur eller politisk
  åsikt" ska jag då dra slutsatsen av detta att det är din privata trångsynthet
  och fördomsfullhet som gör att du förvägrar oss från Sd att tillsammans med
  övriga partiers representanter få visa vårt djupa deltagande för vårt broderfolk
  i Norge och kraftfulla avståndstagande från denna typ av vansinnesdåd ?
  För tro mig när jag säger att vi Sverigedemokrater är lika upprörda och
  oförstående över detta brutala massmord som alla andra människor i vårt
  samhälle idag, vi är också helt vanliga människor som har barn och familjer
  precis som alla andra i vårt samhälle och kan lika lite som alla andra förstå
  hur en människa kan begå en sådan sjuk och avskyvärd handling som denna gärningsman
  gjort. Ditt initiativ är fint Paul-Martin att arrangera en sådan behjärtansvärd sak
  men jag tycker det är riktigt dåligt gjort av dig att utestänga Sverigedemokraterna
  från att få visa sitt djupa deltagande för vårt Norska broderfolk precis som
  de andra partierna får göra.
  
  Peter Lundgren
  Ordf. SD Finnveden