Sverigedemokraterna i Värnamo | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värnamo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

anne till hemsidan

Anne Karlsson

Gruppledare fullmäktige.

Tel:070 282 80 55

 • Medlemsmöte!

  Av anne.karlsson den 14 mars, 2018
  0

  Medlemsmöten 2018
  Kom och ta en fika och få information om vad som händer!

  Onsdag den 14/3 kl. 18:00
  Onsdag den 11/4 kl. 17:30 OBS! Aulan Figy, Föreläsning av Mustafa Panshiri
  Onsdag den 9/5 kl. 18:00
  Onsdag den 23/5 kl. 18:00
  Sommaruppehåll 21/6 – 7/8
  Onsdag den 8/8 kl. 18:00
  Onsdag den 29/8 kl. 18:00
  Onsdag den 5/9 kl. 18:00
  Onsdag 10/10 kl. 18
  Onsdag 14/11 kl. 18
  Onsdag 12/12 kl. 18

  Övriga medlemsmöte.
  Onsdag den 6/6 Nationaldagen Seghalla kl. 13:00
  Söndag den 9/9 Valvakan (Lokal & Tid kommer)

  Marknader 2018
  Påskmarknad Värnamo 31/3
  Karneval Värnamo 19/5
  Gnosjö marknad 16/6
  Slåttalördag Värnamo 28/7
  Bredaryds marknad 18/8
  Friveckolördag Värnamo 27/10
  Julmarknad Värnamo 2/12

 • Valberedningens förslag till distriktsårsmöte ombud 2018

  Av anne.karlsson den 21 januari, 2018
  0

  Distriktsombud 2018

   

  Värnamo

  1 Boo Karlsson

  2 Mikael Skogström

  3 Jonathan Lindqvist

  4 Johnny Hornbrink

  5 Johan Nissinen

  6 Sven-Evert Gunnarsson

  7 Jan Andersson

  8 Ingvar Strand

  Ersättare

  1 Ann-Charlotte Gunnarsson

  2 Fredrik Garpenholm

  3 Jan Cherek

  4 Stefan Andersson

   

  Gnosjö

  1 Peter Lundgren

  2 Helena Elmqvist

  3 Håkan Helgebring

  4 Martti Steinmetz

  Ersättare

  1 Iwan Hallström

  2 Ingela Hallström

   

 • Valberedningens förslag till kommunlista Värnamo valet 2018

  Av anne.karlsson den 21 januari, 2018
  0

  Kommunlista till kommunvalet

   

  Värnamo

   

  1 Anne Karlsson

  2 Boo Karlsson

  3 Bengt Lundström

  4 Johan Nissinen

  5 Sylvia Friberg

  6 Jerker Friberg

  7 Sven-Evert Gunnarsson

  8 Katja Ganekind

  9 Johnny Hornbrink

  10 Jan Cherek

  11 Hans-Olof Karlsson

  12 Mikael Skogström

  13 Stefan Andersson

  14 Jan Andersson

  15 Fredrik Garpenholm

  16 Jan Nilsson

 • Valberedningens förslag till styrelse 2018

  Av anne.karlsson den 21 januari, 2018
  0

  Förslag kommunföreningsstyrelse

   

  1 Ordförande Johnny Hornbrink

  2 Vice ordförande Eric Westroth

   

  Övriga ledamöter

  3 Anne Karlsson

  4 Bosse Karlsson

  5 Bengt Lundström

  6 Jan Andersson

  7 Ingvar Strand

  8 Helena Elmqvist

  9 Jan Cherek (Nyval)

  Ersättare

  1 Håkan Helgebring

  2 Hans-Olof Karlsson (Nyval)

  3 Iwan Hallström (Nyval)

  4 Martti Steinmetz (Nyval)

  Revisorer

  Jerker Friberg

  Stefan Andersson

  Ersättare

  Mikael Skogström

 • Verksamhetsberättelse 2017 SD Finnveden

  Av anne.karlsson den 21 januari, 2018
  0

  Verksamhetsberättelse 2017 för Sverigedemokraterna Finnveden.

   

  Medlemsantalet

  Vi fortsätter att öka och antalet medlemmar uppgick vid 2017 års slut till 192 fördelat enligt följande, Värnamo 146 / Gnosjö 46.

  Styrelsemöten

  Under verksamhetsåret så har styrelsen hållit sex protokollförda styrelsemöten.

  Politiska aktiviteter

  Under året har SD-Finnveden haft öppet hus varannan vecka i partilokalen i Värnamo med ett 30-40 tal intresserade besökare varje gång.
  Dessa möten har varit mycket uppskattade då man här får en chans att utbyta tankar och framföra sina personliga synpunkter på hur det politiska arbetet ska bedrivas och vilka frågor som bör drivas.
  Under året har vi även närvarat på ett flertal marknader bla i Bredaryd, Gnosjö och Värnamo, våra tält har då varit mycket välbesökta och endast vid ett tillfälle så har något som kan liknas vid en konflikt uppstått, det var när undertecknads svärmor inte delade vår politiska uppfattning.
  Vid SD:s partikonferens/valupptaktsmöte i Norrköping så var SD-Finnveden representerade med sju personer.
  Traditionsenligt så hade vi även detta år en bussresa till Jimmie Åkessons välbesökta sommartal i Sölvesborg, eller närmare bestämt två bussresor då dem som så önskade kunde välja att åka med SD-Gislaveds buss eller vår egna.

  Utöver detta så var även i år vårt nationaldagsfirande på Seghalla uppskattat och välbesökt, gästtalare var riksdagspolitikern Aron Emilsson SD:s kulturpolitiske talesperson.

  Utnämningar

  Anne Karlsson återvaldes till Partistyrelsen vid SD:s Landsdagar i Norrköping.

  Peter Lundgren återvaldes till internationell sekreterare vid SD:s Landsdagar i Norrköping
  Johan Nissinen utsågs till rapportör i Europarådet.

  Politiska utbildningar och föreläsningar

  Under 2017 så hade vi inte några utbildningar eller föreläsningar i SD-Finnveden, detta betyder dock inte att vi ”låg lågt” på denna front.
  Våra representanter deltog i en mängd utbildningar, föreläsningar och andra evenemang i SD-Riks regi runt om i landet.  

  Ungdomsverksamheten

  Ungdomsverksamheten har inte utvecklats som planerat, främsta orsaken till detta är att de drivande krafterna bakom ungdomsverksamheten för tillfället har lämnat Finnveden pga av studier, men med tanke på att SD som parti ständigt växer så är vi övertygade om att även ungdomsverksamheten inom kort kommer att rulla igång på allvar.

  Medie och PR-verksamhet

  SD-Finnvedens företrädare har under det gångna året varit flitigt förekommande på Värnamo Nyheters insändarsidor, även på Facebook har vi och partiets synpunkter kablats ut till allmänheten vilket i sin tur har lockat nya medlemmar till oss.

  Ekonomi

  Inkomsterna under året har främst bestått av partistöd från kommunen, dessa pengar har i princip uteslutande gått till de löpande verksamheterna.
  För övrig information om föreningens ekonomi hänvisas till kassören samt revisorernas revisionsberättelse.

  Styrelsen tackar alla som hjälpt till under det gångna året och ser fram mot ett än aktivare 2018 då vi nu befinner oss i ett valår!

  Johnny Hornbrink

   

  Ordförande SD-Finnveden