Sverigedemokraterna i Värnamo | Sida 6

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värnamo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

anne till hemsidan

Anne Karlsson

Gruppledare fullmäktige.

Tel:070 282 80 55

 • Årsmöte SD Finnveden 20180204 kl 11.00

  Av anne.karlsson den 20 januari, 2018
  0

  Kallelse 2

  till Årsmöte SD Finnveden den 4/2 2018, 11.00.

   

  Som medlem i Sverigedemokraterna Finnveden kallas du till årsmöte söndagen den 4 februari 2018, klockan 11.00 på Tre Liljor Värnamo. Föranmälan krävs för lunchen, fikat osv.

  Anmälan görs per sms till Anne Karlsson, 0702828055 eller mail anne.karlsson@sd.se  senast  28 januari.

  Kallelse 1 gick ut i samband med senaste distriktsbladet.

  Handlingar kommer att finnas på hemsidan. Skickas per post vid behov.

  Hjärtligt välkomna!

   

  SD Finnveden

   

 • Partikonferens / valupptaktsmöte i Norrköping 3-4 Juni

  Av anne.karlsson den 17 juli, 2017
  0

  Helgen den 3-4 juni så hade SD sin partikonferens / valupptaktsmöte i Norrköping.

  SD-Finnveden hade sju representanter på plats vid detta evenemang. Konferensen inleddes med ett mycket uppskattat tal av partiordförande Jimmie Åkesson vilket följdes upp av Joakim Wallerstein som presenterade partiets kommunikationsplan inför valet, personligen så skulle jag speciellt vilja lyfta fram en punkt ur kommunikationsplanen och det är följande:

  ”-Vi talar om oss själva i första hand som en folkrörelse och inte som ett parti. Anledningarna till det är flera, och bottnar i vårt syfte. Och syftet med SD är inte att bli ett stort parti utan att på bred front ändra riktning för Sverige! Sverigedemokrat är man inte i huvudsak för att man är politiskt intresserad utanför att man känner ett helhetsansvar för vårt samhälle”.

  Efter detta så informerade Richard Jomshof, Mattias Karlsson och Partik Reslow om partiets organisation med mera. När dagens anföranden var över så erbjöds vi en mängd ”Workshops” dvs kortare föreläsningar i olika ämnen bl.a Ideologi, Kommunikationsplanen, Retorik, Krishantering, Ledarskap samt hur arbetet som riksdags och kommunpolitiker går till. Vi cirka 1 200 SD-företrädare avslutade dagen med middag följt av nattklubb där Jimmie Åkesson och Bedårande barn intog scenen. Mattias Karlsson inledde  söndagen och sitt tal med en tyst minut för att hedra dem som föll offer för det islamistiska terrordådet i London. Linus Bylund och Paula Bieler höll sedan ett anförande om bilden av SD, hur partiets företrädare skall uppträda och föra sig med mera, detta följdes upp av Carina Herrstedt som talade om hur partiet ska nå ut med sitt budskap till Sveriges kvinnor. Efter Lunchen så avslutades konferensen av Stefan Jakobsson och Michael Rubbestad som talade om föregående valrörelse samt Peter Kofod från Danskt Folkeparti som höll ett kortare men ändå intressant tal. Även söndagen avslutades med ”Workshops” för dem som ville fördjupa sig i det politiska arbetet. 

  Er ordförande, Johnny Hornbrink

 • Nationaldagen 2017 på Seghalla

  Av anne.karlsson den 12 juni, 2017
  0

  Som tradition bjuder så samlades ca 50 Sverigevänner på Seghalla igen den 6 Juni. Ordförande Johnny Hornbrink hälsade alla välkomna, och därmed började dagen med flagghissning av riksdagsledamöterna Aron Emilsson och Johan Nissinen, vår nationalsång framfördes av deltagarna och vi hurrade för vårt fosterland. Tipspromenad stod också på schemat och vinnare blev paret Maikisch från SD Vaggeryd, grattis.

  Årets talare var Aron Emilsson från riksdagen. Aron är ledamot i kulturutskottet i riksdagen och vår kulturpolitiska talesperson. Talet som Aron höll riktade sig till alla de strävsamma medborgare i bygden, dessa människor som brukat jorden i sin anletes svett och med okuvlig vilja, trots idiotregler från EU.  Som seden bjuder så hade Sven-Evert och Ann-Charlotte Gunnarsson dukat upp till lunch, och vi tackar paret extra för allt arbete de lägger ner varje gång vi har sammankomster. Vice ordförande för SD Finnveden Eric Westeroth tackade Aron och en liten blomma och ett skohorn tillverkat i Gnosjö utdelades.

  Sammanfattningsvis: en tradition som denna kommer vi att hålla fast vid, Sverigevänner, välkomna nästa år.

  Aron och Johan

  Ann-Charlotte och Sven-Evert

  Aron, Johnny och Eric

  Vinnaren Heinz

  Aron och Eric

  Kandidater till kyrkovalet

   

 • Styrelsens förslag till valberedning SD Finnveden

  Av anne.karlsson den 8 mars, 2017
  0

  Styrelsens förslag till Valberedning 2017

  Valberedning:

  Johan Nissinen

  Peter Lundgren

  Ulf Poulsen

 • Dagordning extra årsmöte SD Finnveden

  Av anne.karlsson den 8 mars, 2017
  0

  Värnamo 170322 kl 18.00

   
  Kommunföreningsårsmöte för
  Sverigedemokraterna Finnveden20170322 kl 18,00
   

  Dagordning

  § 1. Mötets öppnande.  
  § 2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.
  § 3. Val av mötessekreterare.
  § 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  § 5. Fastställande av röstlängd. 
  § 6. Godkännande av årsmötets stadgeenliga kallelse.
  § 7. Godkännande av dagordningen.
  §8 Fastställande av antalet ledamöter i valberedning.

    

  §9 Val av valberedning för en tid av 1 år.

    

  §10 Mötet avslutas.