Sverigedemokraterna i Värnamo | Sida 7

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värnamo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

anne till hemsidan

Anne Karlsson

Gruppledare fullmäktige.

Tel:070 282 80 55

 • Kallelse 2 extra årsmöte 22 mars 2017

  Av anne.karlsson den 8 mars, 2017
  0

  Kallelse 2

  till Årsmöte SD Finnveden den 22/3 2017, 18.00.

   

  Som medlem i Sverigedemokraterna Finnveden kallas du till årsmöte söndagen den 22 mars 2017, klockan 18.00 till lokalen i Värnamo, Malmstensgatan 4. Föranmälan krävs för fikat.

  Anmälan görs per sms till Anne Karlsson, 0702828055 eller mail anne.karlsson@sd.se  senast 17 mars.

  Kallelse 1 gick ut i samband med senaste årsmötet.

  Vid detta årsmöte kommer vi att välja ny valberedning.

  Handlingar kommer att finnas på hemsidan. Skickas per post vid behov.

  Hjärtligt välkomna!

  Ordförande Johnny Hornbrink

  SD Finnveden

   

 • SD Finnvedens styrelse 2017

  Av anne.karlsson den 19 februari, 2017
  0

  Ordförande: Johnny Hornbrink  

  Vice ordförande:Eric Westroth 

  Anne Karlsson 

  Ingvar Strand 

  Helena Elmqvist 

  Bo Karlsson

  Bengt Lundström 

  Jan Andersson 

  Rune Larsson 

  Håkan Helgebring 

 • Kallelse 1 Extra årsmöte SD Finnveden

  Av anne.karlsson den 19 februari, 2017
  0

  Kallelse 1 till Extra Årsmöte SD Finnveden den 22/3 2017, 18.00.

   

   

  Som medlem i Sverigedemokraterna Finnveden kallas du till Extra årsmöte onsdagen den 22 mars 2017, klockan 18.00 i SD lokalen Värnamo.

  Anmälan görs per sms till Anne Karlsson, 0702828055 eller mail anne.karlsson@sd.se senast 15 mars.

  Handlingar kommer att finnas på hemsidan. Skickas per post vid behov.

  Hjärtligt välkomna!

  Johnny Hornbrink

  Ordförande SD Finnveden

 • Verksamhetsberättelse 2016

  Av anne.karlsson den 5 februari, 2017
  0

  Verksamhetsberättelse 2016 för Sverigedemokraterna Finnveden.

  Medlemsantalet

  Vi har ökat vårt medlemsantal med 18 personer under 2016.

  Styrelsemöten

  Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sju protokollförda styrelsemöten.

  Politiska aktiviteter

  Under året har föreningen haft öppet hus fram till sommaruppehållet varannan vecka i lokalen Värnamo med ett 30 tal intresserade varje gång, efter sommaruppehållet beslutades det om öppet hus en gång i månaden, detta kommer att utvärderas under 2017, kanske behovet ökar och då går vi tillbaka. Att behovet av att umgås och byta tankar behövs märker vi i samband med möten. Marknader har besökts och responsen har varit god. Jimmie Åkessons sommartal i Sölvesborg besöktes av en busslast med glada medlemmar.

  Politiska utbildningar och föreläsningar

  Den 10/9 höll Mette Hjermind Dencker ifrån Danskt Folkeparti och Tobias ifrån Danskt Folkeparti ungdom föredrag hos SD Finnveden.

  Den 1/10:e Peter Lundgren SD, EU-parlamentariker, hade samtal med Lars Alkner, kulturchef Värnamo kommun.

  Våren 2016 anordnade SD Gislaved en mycket uppskattad retorik och medieutbildning, där SD Finnveden deltog.

  Medie- och PR-verksamhet

  Ett antal insändare har skickats till lokalmedia, varav nästan samtliga har publicerats. Kommunföreträdare har synts i media och tunga lokala frågor har fått uppmärksamhet.

  Ekonomi

  Inkomsterna under det gångna året har bestått av partistöd från kommunen. Större delen av dessa pengar har vi investerat löpande i verksamheten. Föreningens ekonomi i övrigt hänvisas till kassörens ekonomiska rapport samt revisorernas revisionsberättelse.

  Sociala aktiviteter

  I juni hölls ett mycket uppskattat nationaldagsfirande på Seghalla i SD Finnvedens regi. Detta börjar bli en tradition och alla är välkomna till årets firande den 6 juni.

  Styrelsen tackar alla som hjälpt till under året och ser fram emot ett nytt aktivt SD år 2017.

  För styrelsen 2016-12-30

  Ordförande Anne Karlsson

 • Valberedningens förslag till ny styrelse SD Finnveden 2017

  Av anne.karlsson den 1 februari, 2017
  0

  Ordförande:

  Jonny Hornbrink  

  Vice ordförande:

  Eric Westroth 

  Ordinarie Ledamot:

  Anne Karlsson 

  Ingvar Strand 

  Helena Elmqvist 

  Bo Karlsson

  Bengt Lundström 

  Jan Andersson 

  Rune Larsson 

  Suppleanter:

  Kent Bergman 

  Håkan Helgebrink 

  Revisorer:

  Jerker Friberg 

  Stefan Andersson 

  Revisor Suppleant

  Cecilia Karlsson