Partikonferens / valupptaktsmöte i Norrköping 3-4 Juni | Sverigedemokraterna i Värnamo

Partikonferens / valupptaktsmöte i Norrköping 3-4 Juni

Helgen den 3-4 juni så hade SD sin partikonferens / valupptaktsmöte i Norrköping.

SD-Finnveden hade sju representanter på plats vid detta evenemang. Konferensen inleddes med ett mycket uppskattat tal av partiordförande Jimmie Åkesson vilket följdes upp av Joakim Wallerstein som presenterade partiets kommunikationsplan inför valet, personligen så skulle jag speciellt vilja lyfta fram en punkt ur kommunikationsplanen och det är följande:

”-Vi talar om oss själva i första hand som en folkrörelse och inte som ett parti. Anledningarna till det är flera, och bottnar i vårt syfte. Och syftet med SD är inte att bli ett stort parti utan att på bred front ändra riktning för Sverige! Sverigedemokrat är man inte i huvudsak för att man är politiskt intresserad utanför att man känner ett helhetsansvar för vårt samhälle”.

Efter detta så informerade Richard Jomshof, Mattias Karlsson och Partik Reslow om partiets organisation med mera. När dagens anföranden var över så erbjöds vi en mängd ”Workshops” dvs kortare föreläsningar i olika ämnen bl.a Ideologi, Kommunikationsplanen, Retorik, Krishantering, Ledarskap samt hur arbetet som riksdags och kommunpolitiker går till. Vi cirka 1 200 SD-företrädare avslutade dagen med middag följt av nattklubb där Jimmie Åkesson och Bedårande barn intog scenen. Mattias Karlsson inledde  söndagen och sitt tal med en tyst minut för att hedra dem som föll offer för det islamistiska terrordådet i London. Linus Bylund och Paula Bieler höll sedan ett anförande om bilden av SD, hur partiets företrädare skall uppträda och föra sig med mera, detta följdes upp av Carina Herrstedt som talade om hur partiet ska nå ut med sitt budskap till Sveriges kvinnor. Efter Lunchen så avslutades konferensen av Stefan Jakobsson och Michael Rubbestad som talade om föregående valrörelse samt Peter Kofod från Danskt Folkeparti som höll ett kortare men ändå intressant tal. Även söndagen avslutades med ”Workshops” för dem som ville fördjupa sig i det politiska arbetet. 

Er ordförande, Johnny Hornbrink