Vår politik | Sverigedemokraterna i Värnamo

Vår politik

Sverigedemokraternas strävan för Värnamo kommun är ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner trygghet
i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är kommunens absolut viktigaste uppgift.
Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga samhällen brukar ofta präglas av
sociala klyftor och olika former av segregation, tyvärr något som allt mer har kommit att prägla vår stad.

För att kunna skapa det trygga Värnamo behöver vi ge vår kommun en ryggrad och en identitet. Värnamo är en del av
Sverige, svenskheten är således vår nationella identitet gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen,
vårt gemensamma leverne och våra förutsättningar utgör vår kommunalt kulturella själ det som vi väljer att definiera som
Värnamoandan.
Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar att se till att de som flyttar hit
kan bli en del av den. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur socialkonservatismen och konkret på en tanke om assimilation.
Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas vision för Värnamo och också
ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism och segregation.

Värnamo ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den som vill utvecklas i sin skolgång,
för den som genom högre studier vill nå sin fulla potential, för den som genom arbete vill bidra till vår gemensamma
välfärd, för den som vill åldras, för den som vill vara en del av vår Värnamoanda. Värnamo ska vara en stolt svensk stad
där våra invånare känner en trygghet genom hela livet. Höstens val 2010 blev en stor framgång för Sverigedemokraterna
i Värnamo.

1394 kommuninnevånare lade sin röst på Sverigedemokraterna och därmed kunde vi få tre mandat i kommunfullmäktige.
Sedan valet är vi även representerade i landstingsfullmäktige. Det är ett tecken i tiden att Sverigedemokraterna, en
socialkonservativ rörelse med nationalismen som plattform visar vägen och går framåt. Den av vänstern och högern
förda politiken håller på att slå sönder vårt samhälle. Svenskarna söker ett alternativ som vill hålla ihop landet och alla
kommuninnevånare behöver en kraft som kan hålla ihop kommunen. Sverigedemokraternas strävan är att bli den kraften.

På sikt vill Sverigedemokraterna skapa ett modernt folkhem i Sverige och i Värnamo kommun.För att kunna säkra
framtidens välfärd måste vi svenskar hitta tillbaka till en känsla av gemenskap. En vikänsla och en naturlig vilja att hjälpa
varandra och bidra till det gemensamma är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla en solidariskt finansierad välfärd. Vi
ska förvalta och ta vara på det som vi äger gemensamt. Det ska vara rent och snyggt i vår kommun, och attraktivt att bo i
de kommunägda bostadsbolagen. Det kollektiva resandet i kommunen ska vara snabbt, säkert och tryggt.

I Värnamo kommun är det fortfarande stor skillnad på hur verksamheterna bedrivs i verkligheten, och hur de beskrivs i
kommunfullmäktige.
Värnamo kommun måste höja kvaliteten i synnerhet i skolan och äldreomsorgen. Om vi inte tar hand om våra unga och
gamla, vad får vi för samhälle då?

Välkommen till mer information om Sverigedemokraterna på Riksplanet, Regionalt & Kommunalt!


Klicka på knappen ovan för att läsa om Sverigedemokraternas rikspolitik.
(Sidan öppnas i ny flik)

 


Klicka på knappen ovan för att läsa om den politik Sverigedemokraterna driver i Region Jönköpings län.
Utöver sjukvård hanterar regionen frågor som rör kollektivtrafik och kultur.
(Sidan öppnas i ny flik)

 

Klicka på knappen ovan för att läsa om Sverigedemokraterna i Värnamo Kommun.

 


Klicka på knappen ovan för att läsa om Sverigedemokraterna i Gnosjö Kommun.

 


Bli medlem i SD, klicka på knappen