Social tillväxt | Sverigedemokraterna i Värnamo

Social tillväxt

Social tillväxt

Jobb och bra kommunal service räcker inte för att en kommun ska vara attraktiv. Det krävs också ett socialt liv för medborgarna. Sverigedemokraterna ser därför det som självklart att kommunen ska skapa förutsättningar för social tillväxt. Kommunen ska stödja och uppmuntra det lokala föreningslivet och utelivet. En kommun med många olika slags föreningar och uteställen får kommunen att leva för alla åldrar. Sverigedemokraterna anser att kommuninvånarna och privata aktörer skapar den sociala tillväxt som behövs och efterfrågas och att politiker skapar de förutsättningar som behövs och efterfrågas. Sverigedemokraterna ser positivt till ett ökat samarbete mellan föreningar, näringsliv och kommun för att tillsammans utveckla kommunen framåt. Kreativitet och nätverkande ger nya idéer som stärker företagsamheten och den sociala gemenskapen. Värnamodagarna är ett väl uppskattat event bland kommuninvånarna. Sverigedemokraterna vill se att kommunen jobbar för att uppmuntra fler privata aktörer till att anordna stora folkliga evenemang i kommunen, gärna i de mindre orterna för en levande landsbygd.