Stärka det sociala skyddsnätet vid sjukdom och arbetslöshet. | Sverigedemokraterna i Värnamo

Stärka det sociala skyddsnätet vid sjukdom och arbetslöshet.

Stärka det sociala skyddsnätet vid sjukdom och arbetslöshet

  • Människor ska ses och bli bemötta som individer med sina egna behov, inte som en del av ett kollektiv.
  • Snabbare handläggningstider och tydligare instruktioner om inlämning av underlag och tidsgränser för handläggning.
  • Omedelbar respons vid oklarheter.
  • Återför ansvaret för diagnos till behandlande läkare.
  • Undersök behovet av jourlägenheter i kommunen.