Valberedningens förslag till distriktsårsmöte ombud 2018 | Sverigedemokraterna i Värnamo

Valberedningens förslag till distriktsårsmöte ombud 2018

Distriktsombud 2018

 

Värnamo

1 Boo Karlsson

2 Mikael Skogström

3 Jonathan Lindqvist

4 Johnny Hornbrink

5 Johan Nissinen

6 Sven-Evert Gunnarsson

7 Jan Andersson

8 Ingvar Strand

Ersättare

1 Ann-Charlotte Gunnarsson

2 Fredrik Garpenholm

3 Jan Cherek

4 Stefan Andersson

 

Gnosjö

1 Peter Lundgren

2 Helena Elmqvist

3 Håkan Helgebring

4 Martti Steinmetz

Ersättare

1 Iwan Hallström

2 Ingela Hallström