Valberedningens förslag till ny styrelse SD Finnveden 2017 | Sverigedemokraterna i Värnamo

Valberedningens förslag till ny styrelse SD Finnveden 2017

Ordförande:

Jonny Hornbrink  

Vice ordförande:

Eric Westroth 

Ordinarie Ledamot:

Anne Karlsson 

Ingvar Strand 

Helena Elmqvist 

Bo Karlsson

Bengt Lundström 

Jan Andersson 

Rune Larsson 

Suppleanter:

Kent Bergman 

Håkan Helgebrink 

Revisorer:

Jerker Friberg 

Stefan Andersson 

Revisor Suppleant

Cecilia Karlsson