Valberedningens förslag till styrelse 2018 | Sverigedemokraterna i Värnamo

Valberedningens förslag till styrelse 2018

Förslag kommunföreningsstyrelse

 

1 Ordförande Johnny Hornbrink

2 Vice ordförande Eric Westroth

 

Övriga ledamöter

3 Anne Karlsson

4 Bosse Karlsson

5 Bengt Lundström

6 Jan Andersson

7 Ingvar Strand

8 Helena Elmqvist

9 Jan Cherek (Nyval)

Ersättare

1 Håkan Helgebring

2 Hans-Olof Karlsson (Nyval)

3 Iwan Hallström (Nyval)

4 Martti Steinmetz (Nyval)

Revisorer

Jerker Friberg

Stefan Andersson

Ersättare

Mikael Skogström