Verksamhetsberättelse 2015 | Sverigedemokraterna i Värnamo

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 för Sverigedemokraterna Finnveden.

 

Medlemsantalet

Vi har ökat från 160 medlemmar 2014 till 213 i december 2015 en ökning med 53 personer!

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sex protokollförda styrelsemöten.

Politiska aktiviteter

Under året har föreningen haft öppet hus varannan vecka i lokalen Värnamo med ett 30 tal intresserade varje gång. Att behovet av att umgås och byta tankar behövs märker vi i samband med möten. Marknader har besökts och responsen har varit god. En grupp på 24 deltagare reste till Bryssel och besökte EU-parlamentet och vår representant Peter Nalle Lundgren, en mycket uppskattad resa som vi gärna anordnar igen. Jimmie Åkessons sommartal i Sölvesborg besöktes av en busslast med glada medlemmar.

Under Landsdagarna 2015 valde mötet in Anne Karlsson (Ordf. SD Finnveden) till en ledamotsplats i partistyrelsen på en tid av två år.

Politiska utbildningar och föreläsningar

Under året hade vi föreläsning i utrikes och säkerhetspolitiken av Julia Kronlid och Björn Söder på Gummifabriken. I september hade vi föreläsning i Skillingaryd med Stefan Jakobsson om skolpolitiken.

Ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten har inte utvecklats i den takt man skulle önska, men förutsättningar bedöms finnas för att bilda en mera organiserad och fristående ungdomsverksamhet i distriktet. Vi har drivande krafter från Finnveden och detta kommer föreningen att stödja till fullo.

Medie- och PR-verksamhet

Ett stort antal insändare har skickats till lokalmedia, varav nästan samtliga har publicerats. Kommunföreträdare har synts i media och tunga lokala frågor har fått uppmärksamhet. Vi har varit med i radio och TV, och undertecknad blev intervjuad av VN om tiggarsituationen i Värnamo och av P4 Jönköping om flyktingsituationen i länet.

Ekonomi

Inkomsterna under det gångna året har bestått av partistöd från kommunen. Större delen av dessa pengar har vi investerat löpande i verksamheten. Föreningens ekonomi i övrigt hänvisas till kassörens ekonomiska rapport samt revisorernas revisionsberättelse.

Sociala aktiviteter

I juni hölls ett mycket uppskattat nationaldagsfirande på Seghalla i SD Finnvedens regi. Detta börjar bli en tradition och alla är välkomna till årets firande den 6 juni.

Styrelsen tackar alla som hjälpt till under året och ser fram emot ett nytt aktivt SD år 2016.

 

För styrelsen 2015-12-30

Ordförande Anne Karlsson